NL | EN | DE
2345

Privacy policy

Easydek Beschermtechniek B.V. streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet (altijd) toepasbaar is op- of geldt voor individuele specifieke situaties. Easydek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easydek worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

Voor vragen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar: info@easydek.nl

Easydek